Investice do zlata, nebo do dluhopisů? Zjistěte, která je výnosnější

Každý den se na nás z různých sdělovacích prostředků valí jedna horší zpráva za druhou. Ať už se jedná o naše zdraví, kvalitu žití, nebo finance, nesmíme se nechat příliš ovlivnit a propadat panice. Důležité je vybírat si kvalitní zdroje informací, ze kterých čerpáme, a nenechat se zmást některými poplašnými a mnohdy nepravdivými zprávami.

Investice do zlata, nebo do dluhopisů? Zjistěte, která je výnosnější

Zlato stagnuje

V poslední době se objevuje čím dál tím víc informací o nutnosti investic do drahých kovů. Je vyzdvihována jistota, kterou například vlastnictví zlata poskytuje. Není naším cílem nijak zpochybňovat určitou záruku, kterou nabytím získáte, jen je dobré upozornit na to, že cena zlata je poměrně stabilní, a tím pádem zde nejsou ani závratné výnosy. Určitě je ale dobré mít část investičního portfolia i v této komoditě.

Investice do zlata, nebo do dluhopisů? Zjistěte, která je výnosnější

Dluhopisy zažívají boom

Daleko zajímavější z hlediska zisku jsou pro investory cenné papíry alias dluhopisy. Dluhopis je vlastně půjčka, kterou investor poskytuje emitentovi. Ten zpravidla použije takto získané finanční prostředky pro rozvoj a modernizaci podnikání, jako například společnost Uniprospe.eu, která sází na likvidaci odpadu. Na oplátku jsou investorovi pravidelně vypláceny předem stanovené úroky a v termínu splatnosti je vrácena i celá zapůjčená částka. Podle délky splatnosti dělíme dluhopisy na dlouhodobé a krátkodobé. Ty druhé jsou zpravidla výhodnější, protože jednak poskytují pravidelně vyplácený úrok a neváží vložené prostředky tak dlouho, takže je můžete rychleji a opakovaně investovat.

Investice do zlata, nebo do dluhopisů? Zjistěte, která je výnosnější

Kam investovat?

Jednu z možností přináší investice s Uniprospe.eu. Společnost se zabývá odpadovým hospodářstvím. Pracuje na projektu likvidace ojetých pneumatik pomocí pyrolýzy, díky níž získá z odpadu suroviny, jako je olej, plyn a uhlík. Dluhopisy Uniprospe.eu zaručují úrokovou sazbu ve výši 9,5 % p.a vyplácenou pololetně a splatnost vložené částky je k 31. 12. 2022. Je to opravdu zajímavé zhodnocení vložených prostředků.

Ať už se rozhodnete pro nákup cenných kovů, nebo pro investici s Uniprospe.eu, v každém případě to bude pro vaše úspory výhodnější, než je nechat ztrácet hodnotu na běžném nebo třeba i spořícím účtu.

Zdroj foto: Uniprospe.eu, Pixabay.com

Související příspěvky