Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor schémat a výkresů, které jsou doplněny o textovou část. Ta slouží jako popis realizované stavby. Dříve byly výkresy kresleny výhradně na papír, dnes se většina dokumentace zhotovuje ve formě digitálního souboru. Účelem projektové dokumentace je zcela přesné zaznamenání všech geometrických charakteristik staveniště.

Výkresy jsou kresleny za účelem prezentace, nebo jsou brány orientačně. Jde například o zachycení původního objektu na pozemku. Smyslem, proč se dokumentace takto podrobně vede, je zobrazení skutečného stavu místa nebo objektu. Zároveň by měla poskytnout staviteli takové informace, aby dokázal realizovanou stavbu uskutečnit. Jednotlivé výkresy se pak nazývají plán.

Projekční kancelář

Projekční kancelář zajišťuje výše uvedené. Každá projekční kancelář by měla zajistit komplexní služby pro projekční a inženýrskou činnost. Hlavní náplní projekční kanceláře je realizace projektové dokumentace všech stupňů, tedy i inženýrských sítí. Zároveň by měla váš projekt řídit a kontrolovat, a to od prvotního návrhu, přes stavební řízení, až po samotnou realizaci projektu.

Projekt pro stavební povolení

Bez stavebního povolení nelze stavbu realizovat. Kromě nejrůznějších povolení je potřeba takzvaný projekt pro stavební povolení. Jedná se o projekt, který popisuje stavbu tak, aby bylo jednoznačné řešení dispozice a jednoznačné řešení konstrukcí.

V projektu pro stavební povolení jsou zakresleny hlavní rozměrové kóty hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby. Na výkresech je popis účelu místností s plošnou výměrou a konečnou povrchovou úpravou stěn, stropů a podlah. Hlavní konstrukce jsou zakresleny graficky.

Stejně tak je zde zakresleno i technické zařízení budovy. Jde především o vodu, kanalizace, plyn, vzduchotechniku nebo elektřinu. K nahlédnutí je i jednoduchý popis navrženého řešení a dimenzování.

Projekt pro stavební povolení musí zahrnovat také funkce a uspořádání instalace a systému, bilanci energií, médií a stavebních hmot, umístění a uspořádání rozhodujících částí, zdrojů energie, popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků a mnoho dalšího.

V jednočarém zobrazení jsou zachyceny půdorysy páteřního potrubí. Připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se však nezobrazují.

Quality Group – silná projekční kancelář

Dokumentace není pro laika vůbec procházkou růžovým sadem. Od komplexního řešení je tady společnost Quality Group, která se již řadu let zabývá projektováním, dozorováním a realizací staveb. Naším cílem je spokojený zákazník. Spojte se s opravdovými profesionály. Více informací naleznete na www.qualitygroup.cz. Vy máte sen, my jej zrealizujeme.

Zdroj foto: Qualitygroup.cz, Pixabay.com

Související příspěvky