Jaké vybrat kvalitní ekologické topivo? Určitě dřevěné pelety

Dřevěné pelety jsou druhem biomasy, která se často používá k topení v domácnostech a průmyslových podnicích. Dřevěné pelety jsou obnovitelným palivem vyrobeným z vedlejších produktů pilařské výroby. Při jejich spalování se uvolňuje pouze množství CO2, které bylo absorbováno stromem během svého života, což je ekologičtější alternativa než fosilní paliva. Jaká je nabídka na trhu?

Jak se dřevěné pelety vyrábějí

Při zpracování dřeva vzniká odpad v podobě hoblin a pilin. Ty se využívají jako vedlejší produkt pro výrobu dřevěných pelet. Ta spočívá v lisování vstupního dřevěného materiálu ve tvarovacích lisech. Tomuto procesu se říká peletizace. Důležitým faktorem tu je vysoký tlak, který tlačí materiál přes malé kruhové otvory v ocelové matici, přičemž dochází k jeho zahřívání na teplotu asi 100 °C.

To má vliv na celulózu obsaženou ve dřevě, z níž se stává měkká a lepkavá hmota. Díky tomu je možné lisovat piliny ze dřeva do tvaru malých pelet, aniž by bylo potřeba k nim přidávat další pojivový materiál. Jakmile dřevěné pelety vychladnou, jsou pevné se stálým tvarem.

Využití dřevěných pelet

Dřevěné pelety jsou hlavním topivem v kotelnách s automatickým provozem. Jsou totiž sypké, takže se dobře dávkují. Využívají se samozřejmě i v domácnostech, kde je možné s nimi topit v kotlích, krbových kamnech i v krbech. Výhřevnost pelet se pohybuje mezi 16 až 18 MJ/kg, přičemž obsahují max. 10 % vody. I popela je z nich po spálení málo – méně než 1 %. Jak je patrné, jeví se dřevěné pelety jako výborné topivo, které nezatěžuje přírodu, jako je tomu u uhlí či plynu.

Jaké další výhody pelety mají

Pelety hoří efektivněji a s nižšími emisemi než tradiční dřevěné polena uhlí. Moderní peletová kamna jsou navržena tak, aby minimalizovala emise škodlivých látek, jako jsou prach, oxidy dusíku a těkavé organické látky. Dřevěné pelety mají vysokou hustotu energie, jsou tudíž poměrně dobře výhřevné.

Uvažovali jste o topení pomocí dřevěných pelet?

Zdroj obrázků: exclusive-design / stock.adobe.com, Pixabay.com

Související příspěvky