Počátky akvaristiky v českých zemích

O čem vlastně akvaristika je a jakým způsobem vznikla? Proč je její obliba stále velká? V dnešním článku zjistíte spoustu zajímavých informací o historii akvaristiky v ČR.

Dokonale zařízené a správně funkční akvárium na nás bezprostředně působí uklidňujícím dojmem a proto se s akvárii jako takovými můžeme často setkávat i na veřejných místech jako jsou například nemocnice nebo třeba foyer hotelů.

Do jakých oborů spadá?

Akvaristika zahrnuje vícero okruhů zájmů, jako je např. chemie, fyzika, zeměpis, biologie, ale i matematika. A tak nás akvaristika nevědomky nutí zjišťovat a vstřebávat stále nové informace k řádnému provozu akvária ze všech těchto oborů. Moderní akvaristika nás již zbavila obtíží, se kterými se potýkali její průkopníci před léty. Napomáhá nám k tomu akvarijní technika, jako jsou filtry, světla, vzduchovací motorky atd.

Rozvoj akvaristiky v ČR

K rozvoji a propagaci akvaristiky v českých zemích dochází v druhé polovině 19. století a propagátorem tohoto koníčku se stal u nás J. E. Purkyně, který v roce 1856 jako první předvedl zařízené akvárium. Byl iniciátorem stavby akvárií v Pražském fyzilogickém ústavu Karlovy univerzity ve Spálené ulici.

Ke konci 19. století již registrujeme rychle se šířící oblibu akvaristiky a tak souběžně s tím vznikají první české akvaristické spolky u nás. Vznikají také první tištěné články a v roce 1884 je dokonce vydána první česká kniha o akvaristice. Autorem byl J. Kafka a kniha měla název „Akvárium, jako živočišstvo a rostlinstvo – návod ke zřizování, oživování a ošetřování akvárií a terárií“.

Akvaristické listy vedené O. V. Hykešem

Významné byly pro akvaristiku také dlouhé roky vydávané, až do roku 1921, Akvaristické listy. Hlavní osobou redakční rady byl hydrobiolog a fyziolog O. V. Hykeš. V těchto listech byly zveřejňovány cenné informace nejen našich akvaristů, ale i aktuální zprávy ze zahraničí. Ovšem v roce 1943 dochází na základě vládního nařízení k zastavení dalšího vydávání Akvaristických listů a k obnově dochází až v roce 1945.

Pamatujete si na akvárium na Smíchově?

Zajímavostí je také vznik veřejného akvária Tatra v Praze na Smíchově v roce 1954. Zasloužil se o to akvaristický kroužek Závodního klubu Tatra Smíchov a zejména aktivní akvarista – Antonín Novotný mladší (syn pozdějšího prezidenta). Veřejné akvárium fungovalo až do 90. let. Také v brněnské zoologické zahradě je dodnes otevřena stálá výstava akvarijních ryb.

Víte, že jsme jeden z největších vývozců ryb a krmiva?

V současné době je Česká republika jedním z největších vývozců akvarijních ryb ve světě a také do celého světa vyváží krmivo.

A na závěr lze jen konstatovat, že lásku k přírodě má v sobě snad každý člověk a tak je jen otázkou času, kdy se zrodí rozhodnutí mít kousek živé přírody stále kolem sebe, ve svém domově.

Zdroj foto: Rostlinna-akvaria.cz, Pixabay.com

Související příspěvky