Pěstování zeleniny v zahradním skleníku – výhody a tipy

Zahradní skleníky, ty zvláštní struktury v zahradách a na farmách, mají v zemědělství dlouhou a bohatou historii. Představují vynikající prostředek pro pěstování rostlin v kontrolovaném prostředí, umožňujíce tím rostlinám růst a vývoj za optimálních podmínek. Proč je tedy pěstování zeleniny ve skleníku tak důležité a proč bychom se měli zajímat o tento fascinující prvek zahradničení?

Význam zahradního skleníku v pěstování zeleniny

Zahradní skleník je klíčovou pomůckou pro každého zahradníka, který si chce prodloužit vegetační období zeleniny nebo ji dokonce pěstovat celoročně. Co je na nich tak úžasného? Především dokáží poskytnout ochranu rostlinám před nepříznivými povětrnostními podmínkami. To znamená, že i když venku zuří mrazivé teploty, přívalové deště nebo žhavé sluneční paprsky, rostliny ve skleníku si mohou užívat stabilní a příznivé prostředí. Tento fakt umožňuje pěstování zeleniny s vysokou úrodou a kvalitou, aniž by byla ohrožena extrémními povětrnostními podmínkami.

Cíle pěstování zeleniny ve skleníku a její výhody

Pěstování zeleniny ve skleníku není jen o ochraně před nepříznivým počasím. Skryté za těmito skleněnými stěnami jsou i další, možná ještě důležitější, výhody. Zeleninový skleník totiž znamená neomezený přístup k čerstvé zelenině po celý rok. Když je venku zima a mimořádně málo možností pěstovat venku, skleníková zahrada nabízí zeleninu zcela jiné kvality a přístupnost. Navíc, skleník umožňuje pěstit rostliny podle vlastního uvážení, nezávisle na sezónních omezeních. 

Největší výhody vlastního zahradního skleníku jsou:

 • Dostupnost čerstvé zeleniny po celý rok: Skleník umožňuje pěstování zeleniny i v mimo sezónní období, což znamená neustálý zásobník čerstvých a kvalitních plodin.
 • Možnost kontroly prostředí: Zahradníci mají možnost přesně nastavit podmínky v skleníku, včetně teploty, vlhkosti a osvětlení, což umožňuje optimální růst rostlin bez ohledu na venkovní podmínky.
 • Snížení rizika škůdců a chorob: Skleník poskytuje ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami a umožňuje zahradníkům minimalizovat riziko poškození plodin škůdci a chorobami.
 • Možnost pěstování exotických druhů: Díky kontrolovanému prostředí skleníku je možné pěstovat i exotické druhy zeleniny, které by jinak nerostly v místních klimatických podmínkách.

Takže, pro všechny tyto důvody a mnoho dalších je pěstování zeleniny ve skleníku významným a fascinujícím prvkem zahradničení, který by měl být prozkoumán a využíván.

Výběr a příprava skleníku

Výběr správného skleníku a jeho správná příprava jsou pro úspěch pěstování zeleniny klíčové. Níže se budeme zabývat různými typy skleníků, jejich umístěním a konstrukcí a také výběrem správné zeleniny k pěstování.

Typy zahradních skleníků: tunelové, skleněné, fóliové

Různé typy skleníků, jako jsou tunelové, skleněné a fóliové, nabízejí různé výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu při jejich výběru.

Tunelové skleníky jsou obvykle cenově dostupnější a snadno se instalují. Jsou také lehké a flexibilní, což umožňuje jejich snadnou přemístění na jiné místo. Na druhou stranu mají nižší trvanlivost a tepelnou izolaci ve srovnání se skleněnými skleníky.

Skleněné skleníky jsou trvanlivé a poskytují vynikající tepelnou izolaci, což umožňuje delší sezónu pěstování. Jsou však nákladnější na pořízení a jejich instalace může být složitější.

Fóliové skleníky jsou cenově dostupné a snadno se instalují. Jsou lehké a dobře propouštějí světlo, což je ideální pro rychlý růst rostlin. Nicméně mají nižší trvanlivost a mohou vyžadovat pravidelnou údržbu a výměnu fólie.

Při výběru skleníku je tedy důležité zvážit potřeby a preference zahradníka, jakož i dostupný rozpočet a podmínky prostředí. Každý typ skleníku má své vlastní výhody a nevýhody, které je třeba zvážit před rozhodnutím.

Umístění a stavba skleníku

Při rozhodování o umístění skleníku je důležité zvolit vhodné místo, které zajistí optimální podmínky pro růst rostlin. Dostupnost slunečního světla je klíčovým faktorem, proto je ideální umístit skleník na místo s maximálním osvětlením během dne. Zároveň je důležité zvážit ochranu před silnými větry, které mohou poškodit skleník, a zajistit snadný přístup k vodě pro zavlažování rostlin.

Pokud jde o stavbu skleníku, je důležité dodržovat základní kroky a doporučení. Před samotnou stavbou je nezbytné správně připravit místo pro skleník, což zahrnuje vyrovnání terénu a případné odstranění překážek. Při výběru materiálů je důležité zvolit kvalitní a odolné materiály, které zajistí dlouhou životnost skleníku. Během stavby je také důležité používat správné nářadí a postupovat podle návodu, aby byla zajištěna správná montáž a funkčnost skleníku.

Výběr vhodné zeleniny k pěstování

Při výběru zeleniny k pěstování ve skleníku je důležité zohlednit požadavky rostlin na teplotu, vlhkost a prostor. Některé druhy zeleniny, jako rajčata nebo papriky, vyžadují teplejší prostředí a dostatek světla, zatímco jiné, jako špenát či ředkvičky, preferují chladnější podmínky. Je důležité vybrat rostliny, které budou nejlépe prosperovat ve zvoleném prostředí a splní požadavky zahradníka.

Pěstování zeleniny v zahradním skleníku - výhody a tipy

Příprava půdy a setí

Podíváme se na klíčové kroky při přípravě půdy pro pěstování a na vhodné termíny výsevu pro různé druhy zeleniny. Správná příprava půdy a pečlivé zavlažování a kontrola podmínek jsou pro zdravý růst rostlin nezbytné.

Výběr vhodné půdy a její příprava

Při pěstování zeleniny ve skleníku je důležité vybrat správný typ půdy, která poskytne rostlinám potřebné živiny a dostatek vzduchu a vlhkosti. Mezi běžné typy půd vhodné pro skleníkové prostředí patří rašelina, kompostovaný substrát nebo směs zahradní půdy s rašelinou. Před výsadbou je důležité půdu připravit. Začněte odstraněním všech plevelů a cizích rostlin z prostoru skleníku. Poté můžete provést kompostování, což pomůže zlepšit strukturu půdy a dodat rostlinám potřebné živiny. Nakonec je vhodné zkontrolovat pH půdy a případně ji upravit podle potřeby, aby byly optimální podmínky pro růst rostlin.

Termíny setí pro různé druhy zeleniny

Každá zelenina má své specifické požadavky na teplotu a délku dne, a proto je důležité správně naplánovat termíny setí pro jednotlivé druhy. Všeobecně platí, že semena by měla být zasetá ve vhodnou dobu, aby měly dostatek času k vyklíčení a rozvoji před začátkem vegetačního období.

Optimální termíny setí pro některé populární druhy zeleniny:

 • Rajčata: Setí by mělo probíhat v období od února do března, přičemž sazenice by měly být vysazeny do skleníku kolem dubna až května.
 • Papriky: Semena paprik se nejlépe setkávají v březnu, s výsadbou sazenic v dubnu až květnu.
 • Okurky: Květen až červen jsou ideální měsíce pro setí okurek, s následnou výsadbou v červnu.
 • Cibule: Setí cibule je nejlepší provádět v dubnu a květnu, s výsadbou sazenic v červnu.
 • Salátové listy: Semena salátových listů se mohou setkat od února do dubna, s možností přesazení sazenic v březnu až dubnu.

Před setím je důležité připravit semena, ať už jde o namáčení v teplé vodě nebo stimulaci klíčivosti pomocí speciálních přípravků. Správné techniky setí, jako je zachování správné hloubky a vzdálenosti mezi semeny, jsou klíčové pro úspěšný růst a vývoj rostlin.

Těmito kroky při přípravě půdy a setí je možné zajistit, že rostliny budou mít ideální podmínky pro zdravý a plodný růst ve vašem skleníku.

Péče o rostliny ve skleníku

Péče o rostliny ve zahradním skleníku zahrnuje několik důležitých úkolů, které mají za cíl zajistit optimální podmínky pro růst rostlin, ochranu před škůdci a chorobami a udržení zdravých rostlin. V této sekci se zaměříme na klíčové péči, kterou je třeba pravidelně provádět.

Pravidelné zalévání a zavlažování rostlin

Důležitost správného zavlažování pro zdravý růst rostlin ve zahradním skleníku je nezpochybnitelná. Rostliny musí být udržovány v dobrém stavu zavlažováním, ale zároveň je nutné vyhnout se přemokření, které by mohlo způsobit hnilobu kořenů. Existuje několik metod zavlažování, včetně zalévání kapek, automatických zavlažovacích systémů a manuálního zalévání.

Udržování správné teploty a větrání

Udržování optimální teploty ve skleníku je klíčové pro zdravý růst rostlin, jak v létě, tak v zimě. Existuje několik metod regulace teploty, včetně větrání, stínění a vytápění. Důležité je také pravidelně kontrolovat teplotu a větrat skleník podle potřeby, aby se minimalizovaly extrémní teplotní výkyvy.

Kontrola škůdců a chorob

Jedním z důležitých aspektů péče o rostliny ve skleníku je monitorování a kontrola škůdců a chorob. Mezi běžné škůdce ve skleníku patří mšice, molice, slimáci a plísně. Tyto škůdce mohou způsobit vážné poškození rostlin, pokud nejsou včas identifikovány a zlikvidovány. Kromě škůdců je důležité sledovat i výskyt chorob, jako jsou plísně, houbové infekce nebo bakteriální onemocnění. Pravidelná inspekce rostlin a okamžitá akce v případě výskytu škůdců nebo chorob jsou klíčové pro zachování zdraví a úspěch sklizně ve skleníku.

Pěstování zeleniny v zahradním skleníku - výhody a tipy

Sběr a skladování úrody

Sběr a skladování úrody jsou rozhodujícími fázemi procesu pěstování zeleniny ve zahradním skleníku. Důkladné plánování a správné postupy v těchto oblastech mohou výrazně ovlivnit kvalitu a trvanlivost vaší úrody. Nyní se podíváme na optimální dobu sběru, různé techniky skladování a jakým způsobem mohou přispět k efektivnímu využití plodů vaší práce.

Optimální doba sběru pro různé druhy zeleniny

Při sběru zeleniny je důležité vybrat správný okamžik, kdy má zelenina nejlepší chuť, vůni a texturu. Každý druh zeleniny má své specifické znaky, které signalizují, že je připraven k sběru. Například rajčata by měla být sbírána, když jsou plody plně vybarvené a mírně pružné na dotek. Naopak okurky se sbírají ještě zelené, než příliš dozrají a neztvrdnou. Důležité je sledovat růst a vývoj rostlin a sbírat úrodu v optimálním okamžiku pro maximální chutnost a výživovou hodnotu.

Techniky skladování úrody ve zahradním skleníku

Po sběru je důležité úrodu vhodně skladovat, aby si zachovala čerstvost a chuť co nejdéle. V zahradním skleníku lze využít následujících technik skladování:

 • Sušení: Ideální pro bylinky, papriky a další zeleninu, která se dobře uchovává v sušené formě.
 • Kvašení: Skvělá metoda pro zachování zeleniny jako okurky nebo zelí a pro prodloužení jejich trvanlivosti.
 • Mrazicí: Umožňuje zachovat čerstvost a výživovou hodnotu zeleniny.
 • Skladování v chladu: Důležité je zvolit vhodné podmínky týkající se teploty a vlhkosti, aby se zelenina nezkazila a zachovala si kvalitu.

Tyto techniky skladování pomáhají prodloužit trvanlivost úrody a umožňují využít plody zahradního skleníku i po skončení vegetačního období.

Souhrn a Závěr

Po čtení tohoto článku doufáme, že získáte hlubší porozumění pěstování zeleniny ve zahradním skleníku. Je to nejen způsob, jak si zajistit čerstvou zeleninu po celý rok, ale také zábavný způsob, jak trávit čas a být aktivní v péči o svou vlastní úrodu. Přestože jsme prošli klíčovými kroky a technikami, je stále mnoho prostoru pro vaši vlastní kreativitu a experimentování.

Zdroj foto: Pixabay.com, Febestore.cz

Související příspěvky