Projekt SAVARIN v srdci Prahy má kladné stanovisko památkářů

Nově připravovaná část projektu Savarin vznikající po taktovkou ikony současné světové architektury a designu Thomase Heatherwicka získala v rámci probíhajícího územního řízení kladný posudek památkářů. Magistrátní Odbor památkové péče po konzultaci s Národní památkovým ústavem vydal závazné kladné stanovisko, podle kterého je navrhovaná rekonstrukce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

Projekt Savarin v sousedství pražského Václavského náměstí a ulice Na Příkopě zpřístupní doposud uzavřený vnitroblok veřejnosti, jeho součástí je i park a nový vstup do metra. V současné době naplno běží první fáze projektu, kterou je rekonstrukce a restaurování historického paláce Savarin. Ten se veřejnosti otevře již v příštím roce.

Díky Savarinu vznikne v centru metropole úplně nový veřejný prostor. Projekt respektuje dlouhodobý vývoj lokality, strukturu a kombinaci funkcí, které na Václavské náměstí odjakživa patří.

Projekt SAVARIN v srdci Prahy má kladné stanovisko památkářů

„Cílem je zachování a rekonstrukce všech nyní zanedbaných chráněných historických budov v samém srdci metropole a jejich maximální zpřístupnění. Do vnitrobloků vrátíme život obnovou barokní zahrady a vytvořením náměstíčka, zachované dvory propojíme úplně novými pasážemi,“ popisuje Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl.

„Již v příštím roce dokončíme první fázi projektu, na které jsme s památkáři velmi úzce spolupracovali. Jedná se o rekonstrukci samotného barokního paláce od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V rámci projektu ale otevřeme veřejnosti třeba i historickou jízdárnu, o které skoro nikdo neví, protože není z okolních ulic vůbec vidět,“ dodává.

Projekt Savarin je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Skládá se ze čtyř na sebe navazujících, a přitom vzájemně propojených samostatných částí, z nichž každá bude mít svůj vlastní charakter a způsob využití. Ctí tak tradiční pražské urbanistické uspořádání, kde na sebe navazují různě velké ulice, náměstí, dvory nebo parky, které pohromadě tvoří harmonický celek.

Středobodem celého projektu je právě historická budova jízdárny, kolem které vznikne ve vnitrobloku nové klidné náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi, součástí Savarinu bude i víceúčelový prostor určený zejména pro kulturní a společenské akce nebo nový vstup do metra. V projektu se počítá i s galerií pro umístění Slovanské epopeje.

Za podobou Savarinu stojí studio Thomase Heatherwicka, které patří k nejúspěšnějším světovým architektonickým a designérským ateliérům současnosti a je autorem unikátních projektů po celém světě, navíc je často oceňováno právě za revitalizaci opuštěných prostor. Například přeměna starého sila v Kapském Městě na muzeum současného afrického umění Zeitz MOCAA, pod kterou je studio Heatherwick podepsáno, získala titul celosvětové stavby roku, oceňované jsou i projekty jako newyorský Vessel nebo londýnský Coal Drops Yard i řada dalších.

Součástí kladného stanoviska památkářů je – jak je v těchto případech obvyklé – i stanovení podmínek, které je třeba při další přípravě projektu dodržet. „Těch je v tomto případě pouze několik. Jedná se o věci jako zakrytí vzduchotechniky v krovu jízdárny, integrování technologických zařízení do objektů, nebo zpracování detailního řešení barevnosti nově budovaných částí projektu. Všechny podněty památkářů dávají smysl a určitě je plně zohledníme,“ ujišťuje Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl.

Projekt SAVARIN v srdci Prahy má kladné stanovisko památkářů

U nově připravované části projektu Savarin nyní standardně běží povolovací procesy, projekt je ve fázi územního řízení. Termín dokončení se pak očekává maximálně do tří let od zahájení samotné stavby, přesné časování závisí na vydání všech potřebných povolení. V mezidobí již od konce roku 2021 probíhá první fáze, kterou je rekonstrukce a restaurování historického paláce Savarin. Ten se veřejnosti otevře již v příštím roce.

Zdroj foto: CRESTYL

Související příspěvky