Co byste měli vědět před návštěvou prodejce tepelných čerpadel?

Ještě než se vydáte do prodejny tepelných čerpadel či začněte porovnávat jednotlivé produkty na internetu, měli byste vědět následující…

Investice do energetického posudku budovy se vám vyplatí

Vhodnost jednotlivých tepelných čerpadel výrazně ovlivní potřebný objem tepla vycházející z tepelných ztrát budovy. Informaci o tepelných ztrátách lze zjistit z posudku, který je možné si nechat zhotovit za částku cca 3 000 Kč. Investice do energetického posudku budovy vám může ušetřit vyšší desítky tisíc korun a zároveň minimalizuje riziko toho, že byste vybrali tepelné čerpadlo s nedostatečným výkonem, tj. že by vám v období nízkých venkovních teplot hrozil nedostatek tepla či teplé vody.

Pozornost věnujte i kvalitě instalace

O celkové spokojenosti z nového zdroje tepla rozhodují zhruba stejnou měrou kvalita samotného čerpadla a kvalita instalace. I pokud si pořídíte kvalitní tepelné čerpadlo, můžete se setkat s nadměrnými vibracemi, zvýšenou poruchovostí a horším než očekávaným výkonem v případě, kdy toto čerpadlo instalovali nekompetentní řemeslníci. Kromě samotného čerpadla tak vybírejte i řemeslníky, kteří tepelné čerpadlo instalují a uvádí do provozu. Výhoda je, pokud prodej, instalaci i servis zajišťuje jediná firma. Více informací k tomuto tématu najdete zde: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/krok-7-porovnani-kvality-instalacni-a-servisni-firmy.

Existuje ochrana před podvody

I na trhu s tepelnými čerpadly dochází k podvodům, nejedná se přitom o jev přítomný pouze v České republice. Nekalé jednání v podobě poskytování nepravdivých informací o topném faktoru tepelného čerpadla či provozním hluku jsou doslova mezinárodní problém. Za účelem jeho potlačení vzniklo v Evropě označení Značka kvality Q, která zákazníkům garantuje následující:

  • Údaje výkonu odpovídají realitě, tepelné čerpadlo zároveň splňuje požadavky na minimální průměrný sezónní topný faktor.
  • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky na hladinu akustického hluku během provozu.
  • Dovozce či výrobce tepelného čerpadla poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.
  • Tepelné čerpadlo je prodáváno s plnou dvouletou zárukou a závazkem dodávek náhradních dílů po dobu dalších 10 let.
  • Všechny hlavní komponenty tepelného čerpadla jsou v souladu s mezinárodními národními předpisy a nařízeními.

Pokud vezmete při výběru tepelného čerpadla v potaz výše uvedené body, zvýší se vaše šance na to, že vám nový zdroj tepla bude dělat jen radost.

Zdroj obrázků: chanonnat srisura / Shutterstock.com, Pixabay.com

Související příspěvky