V jakých případech jsou nutné rozbory vody?

Díky profesionálně provedenému rozboru vody zjistíte, zda používáte vodu, která je znečištěná, nebo dokonce zdraví škodlivá. Výsledek vám řekne přesné hodnoty měřených látek. Můžete si objednat jak kompletní analýzu kvality vody, která vám zaručí klidný spánek, či jen informativní měření pro potvrzení vašich dříve zjištěných parametrů vody.

Chuť i barva mluví za vše

Většinou sami zjistíte, že je s vodou něco v nepořádku. Nasvědčuje tomu hned několik příznaků, k nimž patří změna chutě vody, nevábný zápach nebo zbarvení dohněda. Změna chutě vody může být spojena například se zvýšenou hladinou chloru. To však není jediná příčina. Odlišná chuť může souviset také se zvýšeným obsahem železa či manganu ve vodě. Právě voda zbarvená dohněda svědčí o silné koncentraci manganu a železa. Kvůli tomu budete mít spotřebiče zanesené kalem a budou rychleji podléhat korozi. Vysoké koncentrace železa a manganu rovněž nesvědčí vašemu zdraví. S tímto problémem souvisí i tvorba mastných skvrn a tmavých usazenin.

Když voda zapáchá

Rozbory vody jsou nutné také v případě, že tekutina zapáchá. To může mít na svědomí jak zvýšená koncentrace železa a manganu, případně vysoká koncentrace chloru, ale i nedostatek chloru, který pak vede k bakteriálnímu znečištění. Nejedná se však jen o samotné pití vody. Potíže nastávají při sprchování a vdechování. V tom případě se dá voda použít jen jako užitková, jenže to je v dnešní době již nedostačující. Nevábný zápach může směřovat i k fekálnímu znečištění zdroje.

Rozbory vody pro studny a vrty

Laboratorní rozbory vody jsou nutností při kolaudaci studny. Klidně si je můžete objednat, když máte pochybnosti o kvalitě vody (zápach, zákal, pachuť). Klíčem k úspěchu je v první řadě správný výběr laboratoře. Nezbytná je akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro odběr vzorků vod. Pokud se obrátíte na společnost MERCED, můžete si být jisti profesionálním odebráním vzorku i laboratorním stanovením. MERCED se monitoringem vodních děl i rozbory vody zabývá dlouhodobě a poskytuje i služby související s ochranou životního prostředí či služby při odstranění ekologických škod.

Zdroj foto: Merced.cz, Pixabay.com

Související příspěvky