Proč je nezbytná odborná revize kotlů?

Každý majitel nemovitosti, v níž se používá plynový kotel, má mít na paměti, že je zapotřebí si tento spotřebič nechat minimálně jednou ročně zkontrolovat revizním technikem. Důvodů, proč tak učinit, se najde hned několik.

Význam odborné revize kotlů

Plynové kotle jsou specifickými zařízeními. Při jejich nesprávném používání a zanedbání péče o ně může dojít k mnoha rizikovým situacím. V první řadě se snižuje účinnost zařízení, plynový kotel bez důkladné kontroly nemusí fungovat správně, což se projeví na vyšších nákladech při vytápění objektu a ohřevu vody v závislosti na tom, k jakému účelu zařízení využíváte. Daleko závažnějším jevem je pak vypouštění prudce jedovatého oxidu uhelnatého do ovzduší uvnitř objektu. Otravy tímto bezbarvým plynem, který navíc není cítit, jsou stále poměrně častou příčinou úmrtí. V neposlední řadě lze zmínit riziko požáru a výbuchu, kdy dochází ke značnému poškození majetku, mnohdy fatálnímu, kdy dojde ke zborcení celé stavby, respektive k takovým vadám na objektu, že je nutné jeho úplné stržení.

Jak si zajistit revizi kotle?

Pro revize kotlů nastává ideální chvíle před hlavní topnou sezonou, tedy někdy během začátku podzimu. Revizního technika si můžete sehnat sami, případně vám s tím pomůže dodavatel plynu, pakliže jej o to požádáte. Objednávky je nutné provádět s dostatečným předstihem, protože revizní technici jsou od září velmi vytíženi.

Kontrola se vyplatí také z finančního hlediska

Plynový kotel pro mnohé majitele domácností není levnou záležitostí. I proto je pravidelná kontrola nesmírně důležitá. Uvědomte si, že je v současnosti za běžný plynový kotel cena minimálně v hodnotě kolem 20 tisíc korun, což není zrovna malá suma. Kontrola minimálně jednou ročně kromě jiného přispěje k prodloužení životnosti spotřebiče, takže nové zařízení nebudete muset kupovat tak často.

Zdroj foto: Eon.cz, Pixabay.com

Související příspěvky